Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.greatoutdoors.lt (toliau –Pardavėjas) ir Pardavėjo kliento (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinančios Pirkėją su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje. 

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.            Naudotis Pardavėjo parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  

1.1.2.  nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.1.3.  juridiniai asmenys;

1.1.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.2.Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“.

1.3.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjas, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

1.4.Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

1.5.   Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas Pirkėją informuoja išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. 

2.        Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1.   Pirkėjas galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

2.2.   Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

2.3.   Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

2.4.   Pirkėjas atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

3.      Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1.Jeigu pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti užsakymą ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Pirkėjas pats.

3.2.Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymą ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.3.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.4.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.5.Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime.

4.      Atsiskaitymas už prekes

4.1.Už prekes Pirkėjas galime atsiskaityti per „PaySera“ sistemą :

4.1.1.       Elektroninė bankininkyste: Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Danske, Paysera.

4.1.2.       Mokėjimo kortelėmis: Visa, Mastercard, Maestro.

4.1.3.       Išsimokėtinai: General Financing, Mokilizingas.

4.1.4.       Grynaisiais pinigais: Lietuvos kredito unijos, Maxima, Narvesen, Lietuvos Paštas, PayPost, Perlas, Mokėjimas grynaisiais banke.

4.2.Už prekes Pirkėjas galime atsiskaityti per „Cardinity“ sistemą :

4.2.1.       Mokėjimo kortelėmis: Visa, Mastercard, Maestro.

4.3.Už prekes Pirkėjas galime atsiskaityti grynai tik DPD kurjeriui.

4.4.Už prekes Pirkėjas galime atsiskaityti grynais pinigais Prekybos vietose arba pavedimu į greatoutdoors.lt sąskaitą.

5.      Prekių pristatymas

5.1.Jei Pirkėjo užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Pirkėjui per 1-5 darbo dienas.

5.2.Prekes pristatys Pardavėjo įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

5.3.Prekių pristatymas perkant nuo 49€ yra nemokamas.

5.4.Perkant iki 49€ prekių pristatymas kainuoja papildomai.

5.5.Prekės pristatymo metu kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu Pirkėjas privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 

5.6.Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Pirkėjas privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. aptarnavimas@greatoutdoors.lt.

6.      Prekių grąžinimas

6.1.Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

6.2.Įsigiję prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:

6.2.1.       grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.2.2.       prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

6.2.3.       prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos autentiškos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);

6.2.4.       grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;

6.2.5.       grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

6.3.Jei pageidaujate grąžinti prekę susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu aptarnavimas@greatoutdoors.lt.

6.4.Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.                                                             

6.5.Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Pirkėjo banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.

6.6.Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

6.7.Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

6.8.Prekes grąžinate Pirkėjas savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

6.9.Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, grąžiname Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

7.      Baigiamosios nuostatos

7.1.Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

7.2.Jeigu Pirkėjas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

7.3.Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

7.4.Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5.Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.